Enemmän uudistavaa paikallisenergiaa!

Blogi

Sanotaan, että kriisit mahdollistavat muutoksen. Elämme mahdollisuuksien aikaa. Muuttuvat tilanteet vaikuttavat kaupunkien keskuksissa toisin kuin maaseutualueiden taajamissa ja kylissä. Arki ja elämä, työ ja yrittäjyys ovat sekä aivan samanlaisia että poikkeavat toisistaan erilaisissa elinympäristöissä. Elinvoiman ja kasvun eväät syntyvät erilaisista voimavaroista ja edellyttävät erilaista tekemistä ja erilaisia rakenteita.

Syyskuussa järjestettävän valtakunnallisen Maaseutuparlamentti 2024 –tapahtuman pääteemana toimii ”uudistavaa paikallisenergiaa”. Teema korostaa paikallisyhteisöjen merkitystä kestävän, monimuotoisen sekä tasa-arvoisen tulevaisuuden rakentamisessa. Haasteet ovat mahdollisuuksia, kun niihin osataan tarttua. Minkälaisia mahdollisuuksia toteutetaan sinun kylälläsi, yrityksessäsi, kunnassasi tai alueellasi? Kutsumme sinut mukaan jakamaan omastanne. Niin toimien jokainen saa enemmän kuin antaa. Toiveikas tulevaisuus tehdään yhdessä.

Muutos vaatii liikehdintää, ja liike vaatii energiaa. Maaseutuparlamentissa​ valjastamme kaikkien parhaaksi maaseudun paikallisyhteisöjen muutosenergian toiveikkaan tulevaisuuden ja elävän kulttuurin rakentamiseen. Tapahtuma on meille päättäjille tilaisuus nähdä ja kokea tätä voimaa. Päätöksiä valmisteleville se antaa mahdollisuuden päivittää tietoa, oppia uutta ja saada lisää ymmärrystä erilaisista alueista ja toimijoista. 

Hallitusohjelma sisältää useita kirjauksia erilaisten alueiden asumiseen, elinvoimaan ja elinkeinotoimintaan liittyen. Alueiden voimavarojen hyödyntäminen ja eriarvoistumisen torjunta kulkevat käsi kädessä. Maaseutuparlamentti on moniääninen tapahtuma, joka toimii herättäjänä ja vauhdittajana. Minkälaisia ratkaisuja nuoret panisivat liikkeelle? Mitä uudet yrittäjät ja perheyritysten tulevat sukupolvet käynnistäisivät? Ajankohtaiset, innostavat ja osallistavat sisällöt kannustavat osallistujia ajattelemaan isosti ja paikallislähtöisesti. ​ 

Onnistuminen edellyttää runsaasti ideoita ja konkreettisia työkaluja, mutta ennen kaikkea yhdessä tekemistä. Tarvitsemme sinua kumppani ja sisällöntuottaja! Tule mukaan toteuttamaan Maaseutuparlamenttia - Suomen suurinta ideafestivaalia.

Nähdään syyskuussa Nurmeksessa!

Sari Essayah

Maa- ja metsätalousministeri

Maaseutupolitiikan neuvoston puheenjohtaja

Tule mukaan toteuttamaan Suomen suurinta ideafestivaalia 26.-28.9. Nurmeksessa ja koko maassa! Sitova kumppani-ilmoittautuminen on avoinna (webropol).