Maaseutupolitiikan Hyvä elämä maaseudulla –kiertueella haetaan oivalluksia moniäänisen ja rakentavan keskustelun kautta

Hyvä elämä maaseudulla –kiertue käynnistyy Lapista. Syksystä alkaen ja aina vuoden 2023 loppuun saakka jokaisessa maakunnassa käydään rakentavaa ja moniäänistä keskustelua tulevaisuudesta maaseuduilla. Maaseutupolitiikan neuvoston yhteistyössä alueellisten toimijoiden kanssa järjestämän kiertueen tavoitteena on lisätä maaseutupoliittisen keskustelun moniäänisyyttä, ymmärrystä arjesta ja elämästä eri alueilla sekä ajatusten ja kokemusten vaihtoa.

Hyvä elämä maaseudulla –kiertueella toiminnallistetaan Ajassa uudistuva maaseutu - maaseutupoliittista kokonaisohjelmaa 2021-2027 sekä Mahdollistetaan maaseudun tarinan jatkuminen -julkilausumaa, jotka kytkeytyvät hyvän elämän edellytysten varmistamiseen, vahvistamiseen ja kehittämiseen maaseuduilla. Kiertueella haetaan kokonaisohjelman ja julkilausuman tavoitteille laajempaa eri tahojen ja toimijoiden sitoutumista sekä konkreettisia tekoja. Samalla pyritään tunnistamaan alueellisia painotuksia sekä sitä maaseutupoliittista työtä, jota tehdään paikallisesti ja alueellisesti eri puolilla Suomea.

Hyvän elämän kiertueen tilaisuudet ja niiden sisältö suunnitellaan yhteistyössä alueellisten toimijoiden kanssa. Kiertueella kuhunkin tilaisuuteen nostetaan keskusteltavaksi kolme ominta tai keskeisimmiksi koettua teemaa. Niihin syvennytään rakentavan keskustelun avulla, moniäänisen kutsuvierasjoukon kanssa. Kiertueen tavoitteina on lisätä ymmärrystä valitusta aiheesta sekä osallistaa myös heitä, jotka eivät yleensä tule kuulluksi tai osallistu yhteiskunnalliseen keskusteluun. Yksimielisyyden ja ratkaisujen sijaan haetaan ajatusten ja kokemusten vaihtoa. Tavoitteena on myös herättää uusia ajatuksia ja luoda yhteisiä näkemyksiä. Keskustelujen oivalluksia viedään tilaisuuksien jälkeen evästyksinä eteenpäin kansallisessa poikkihallinnollisessa ja sektorit ylittävässä maaseutupoliittisessa työssä.

Positiivisen maaseutupuheen merkitys on korostunut. Kiertueella vastataan tarpeeseen, joka nousi esiin Ideafestivaali-keskusteluissa: nykytilanne (koronapandemian jälkimainingit, energiakriisi, inflaatio ym.) edellyttää rakentavaa keskustelua.

Kiertue luo siltaa edellisen ja seuraavan valtakunnallisen Maaseutuparlamentin, Suomen suurimman ideafestivaalin, välille. Kiertueella jatketaan vuoden 2021 aikana käytyjä ja Kurikan Maaseutuparlamentti 2021 -tapahtumaan huipentuneita Ideafestivaali –keskusteluja hyvästä elämästä maaseudulla. Maakunnissa käytävät keskustelut huipentuvat seuraavaan Maaseutuparlamenttiin Nurmeksessa vuonna 2024. Kiertueella vastataan tarpeeseen, joka esitettiin Ideafestivaali-keskusteluissa.

Hyvä elämä maaseudulla –kiertueen keskusteluja fasilitoi koulutus- ja konsultointiyritys Maahenki.

Lisätiedot

 • Husberg, Antonia

  Producer-in-chief

  Email address: firstname.lastname@gov.fi
  Phone number: +358 (0)295 16 2033

  National Rural Policy: duties of acting secretary general, communication and research and development

 • Tantarimäki, Sami

  Suunnittelija, Turun yliopiston Brahea-keskus

  Kirjoittaja on suunnittelija, FT, Turun yliopiston Brahea-keskuksessa. Hän osallistuu MANEn Osaaminen ja työllisyys -verkoston toimintaan ja toimii Suomen Kylät ry:n ja Varsinais-Suomen kylät ry:n hallituksissa.

 • Latvakoski, Laura

  Coordinator

  Email address: firstname.lastname@gov.fi
  Phone number: +358 (0)295 162 054