Save the Date: Maaseutuparlamentti 26.-28.9.2024 - Uudistuvaa paikallisenergiaa

Uutiset

Suomen suurin ideafestivaali ottaa julkisen keskustelun haltuun jälleen kerran syksyllä 2024.

Maaseutuparlamaentti - mitä, missä, milloin?

Maaseutuparlamentti jalkautuu Nurmekseen 26. – 28.9.2024 kooten kaikki maaseudun tulevaisuudesta kiinnostuneet ihmiset kohtaamaan sekä kasvotusten että virtuaalisesti.

Virtuaalisena järjestetty Maaseutuparlamentti 2021 sai valtavan suosion ja positiivista palautetta. Uskallamme silti luvata, että vuoden 2024 tapahtuma tulee olemaan entistä isompi ja vaikuttavampi.

Tulgua terveh!

Maaseutuparlamentti - miksi?

Maaseutuparlamentin tavoite on:

  1. etsiä ratkaisuja kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi
  2. pitää huolta siitä, että eri alueiden ja väestöryhmien tarpeet huomioidaan mahdollisimman tasavertaisesti päätöksenteossa
  3. tehdä näkyväksi paikallisesti kehitettyjä ratkaisuja valtakunnallisiin haasteisiin

Maaseutuparlamentti on enemmän kuin tapahtuma. Se on herätyskello päättäjille: alueellista tasavertaisuutta pitää edistää, jotta kaikilla suomalaisilla on mahdollisuudet hyvään elämään asuinpaikasta riippumatta. Tapahtuma on myös katalyytti: haastamme yleistä ajattelua ja etsimme käytännön ratkaisuja valtakunnallisiin haasteisiin.

Pääteema: Uudistuvaa paikallisenergiaa

Maaseutuparlamentti häivyttää rajat kaupungin ja maaseudun välillä muistuttaen meitä kaikkia tärkeästä asiasta: toiveikas tulevaisuus tehdään yhdessä, ei yksin.

Tapahtuman pääteema Uudistuvaa paikallisenergiaa korostaa paikallisyhteisöjen merkitystä kestävän, monimuotoisen sekä tasa-arvoisen tulevaisuuden rakentamisessa.

Nostamme tapahtumassa esille paikallislähtöisiä ratkaisuja koko maata koskeviin haasteisiin ja annamme äänen maaseudulla eläville sekä työskenteleville ihmisille.

Päättäjille, annamme mahdollisuuden kokea ja nähdä Suomi maaseudun näkökulmasta.

Olemme jakaneet pääteeman kolmeen polkuun.

1) Uudistava arki

Maaseutu aitona vaihtoehtona hyvälle elämälle

Pandemia muutti kertaheitolla käsityksiämme työnteosta ja asumisesta. Monipaikkaisesta työskentelystä ja opiskelusta tuli arkipäivää. Samalla maaseudusta tuli houkuttelevampi vaihtoehto elämiselle.

Herätämme päättäjät ymmärtämään, että perusasiat pitää saada kuntoon, jotta maaseutu koetaan aidosti houkuttelevana vaihtoehtona asumiselle, opiskelulle sekä yrittämiselle. Nyt ja kymmenen vuoden päästä.

Ratkaisujen tulee olla moniäänisiä ja tasa-arvoistavia – esimerkiksi, kuuntelemme tulevaisuuden ääniä eli nuoria ratkaisujen kehittämisessä.

2) Uudistava yrittäjyys

Jokaisella pitää olla edellytykset yrittää ja menestyä

Myös yrittäjien arkea koskevat perusasiat pitää saada kuntoon. Sijainti ei saa olle este menestymiselle.

Haluamme varmistaa, että uudet yrittäjät ja perheyritysten tulevat sukupolvet kokevat maaseudun arvokkaana vaihtoehtona.

Maaseudun potentiaali täytyy hyödyntää. Esimerkiksi, maaseudun paikallislähtöiset oivallukset energian tai ruoantuotannon aloilla voivat avata ratkaisuja koko kansakuntaa koskeviin haasteisiin.

3) Uudistava kulttuuri

Rajoja rikkova yhteisö kulttuurin selkärankana

Muutos vaatii liikehdintää, ja liike vaatii energiaa. Maaseudun paikallisyhteisöjen muutosenergia tulee valjastaa toiveikkaan tulevaisuuden ja elävän kulttuurin rakentamiseen.

Tarvitsemme uudenlaisia rajapintoja ja yhdessä tekemisen tapoja sekä lisää konkreettisia keinoja, joilla voimme tukea yhteisöjen ja -järjestöjen toimintaa paikallisen kulttuurin ylläpidossa ja kehittämisessä sekä sen valjastamisessa tulevaisuuden rakentamiseksi.

Save the Date!

Pidetään huoli, että se, mikä tapahtuu maaseudulla, ei jää maaseudulle. Tehdään alueellisesta tasa-arvosta totta, yhdessä.

Tervetuloa muotoilemaan uutta yhteiskuntasopimusta paikan päälle Pielisen upeiden maisemien äärelle tai virtuaalisesti.

Maaseutuparlamentti 2024, Nurmes, 26.-28.9.2024.