Tervetuloa moderniin maaseutukaupunkiin – nähdään Kurikassa virtuaalisesti

Kuvassa on Kurikan kaupungin urheilupuisto.

Vuoden 2021 valtakunnallinen Maaseutuparlamentti järjestetään koronapandemiasta johtuen virtuaalisena ja monipaikkaisena tapahtumana 28.–30.9. Virtuaalisen tapahtuman livelähetykset lähetetään Etelä-Pohjanmaalta, Kurikan Kampukselta.

Vuoden 2021 valtakunnallinen Maaseutuparlamentti järjestetään koronapandemiasta johtuen virtuaalisena ja monipaikkaisena tapahtumana 28.–30.9. Virtuaalisen tapahtuman livelähetykset lähetetään Etelä-Pohjanmaalta, Kurikan Kampukselta.

Monipaikkainen Maaseutuparlamentti tuo ohjelman ja toiminnan lähelle ihmisiä eri puolilla Suomea, sillä kaikki tapahtumaan valituista teemoista kiinnostuneet voivat olla mukana järjestämässä ohjelmaa omalla kylällä, omassa kunnassa tai vaikkapa työpaikalla.

– Vaikka pandemia on haastanut järjestelyjä, on katsottava asioita positiivisesti. Nyt on mahdollista osallistaa ajateltua enemmän ihmisiä käymään rakentavaa keskustelua, ideoimaan ja kehittämään tulevaisuutta Maaseutuparlamenttien polkuihin liittyen. Nyt kaikkien ei tarvitse matkustaa pitkiä matkoja, eikä tehdä siihen liittyviä järjestelyitä, vaan omalta kylältä voi osallistua valtakunnalliseen Maaseutuparlamenttiin – Suomen suurimpaan ideafestivaaliin, sanoo tapahtuman päätuottajana toimiva maaseutuylitarkastaja Antonia Husberg maa- ja metsätalousministeriöstä.

Ideafestivaali Erätauko-menetelmällä

Tämänkertaisessa Maaseutuparlamentissa lähdettiin liikkeelle Ideafestivaali – Keskusteluja hyvästä elämästä -kampanjan myötä jo kevättalvella.

– Kampanjassa eri tahot ovat järjestäneet Erätauko-keskusteluja, ja näin osallistaneet eri-ikäisiä ja eri taustaisia ihmisiä pohtimaan maaseudun tulevaisuuden tekemiseen liittyvistä ennakkoon valituista aiheista, jotka kytkeytyvät tiiviisti Maaseutuparlamentin polkuihin. Ideafestivaali-keskusteluja on järjestetty yli 50 eri puolilla Suomea, mikä povaa hyvää syksyn monipaikkaiselle Maaseutuparlamentille, Antonia kertoo.

Tapahtuman lopputulemana koostettava julkilausuma annetaan tänäkin vuonna maamme poliittisille päättäjille tueksi, viedään osaksi Euroopan maaseutuparlamenttia (ERP:tä) ja hyödynnetään ohjenuorana erilaisessa valmistelutyössä. Julkilausuma konkretisoi yhteisen tahtotilan Suomen tulevaisuudesta.

Moderni maaseutukaupunki Kurikka

Kurikassa tunnistetaan maaseutu ja siihen liittyvät elinkeinot tärkeänä vahvuutena, mikä näkyy kaupungin visiossakin: Kurikka on Suomen paras ja rohkein maaseutukaupunki 2025.

– Maaseudun peruselinkeinot ovat meillä merkittäviä työllistäjiä. Olemme maataloustuotannossa Suomen kärkipäässä, ja meillä on myös tuotteiden jatkojalostusta tekeviä yrityksiä. Yrityksemme ovat dynaamisia ja tulevaisuusorientoituneita, kertoo Kurikan kaupungin maaseutupäällikkö Reijo Hämäläinen.

Myös kylätoiminta on Kurikassa vilkasta. Vireistä ja kehittyvistä kylistä käsin voi pyörittää myös yritystoimintaa.

– Kaupungilla on vahvat intressit olla mukana tukemassa esimerkiksi valokuituinfran rakentumista kyliin. Joissakin kylissä on saatu Leader-tukea verkon rakentamiseen omana hankkeena, hän jatkaa.

Kehittämishankkeita on haettu ja saatu Kurikan alueella aktiivisesti myös yrityksissä.

– Kyllä meillä Kurikassa mennään aivan innovaatioiden ja kehittämisdraivin etunenässä, lisää Reijo.

Urbaani maaseutu on jo täällä

Kurikassa odotetaan tämän vuotista Maaseutuparlamenttia innolla.

– Vaikka maaseutuun liittyy ihmisten mielikuvissa tietynlaista heinälatoromantiikkaa, mikä varmasti osin pitääkin paikkansa, on maaseutu paljon muutakin. On hienoa saada tuoda näkyväksi, että maaseutu on virtuaalinen ja monipuolinen, siihen liittyy monenlaista toimijaa, ja se on nykyaikainen, Reijo sanoo.

– Voidaan puhua urbaanista maaseudusta. Maaseudun on mahdollista toimia vaikka minkälaisen liiketoiminnan alustana. Meillä on samanlaiset mahdollisuudet tehdä työtä kuin maailman metropoleissa. Maaseudulla on paljon sellaista, mitä ei ole tarjolla metropolissa mielen hyvinvoinnin kannalta. Urbaanista maaseudusta puuttuvat urbaanit ongelmat, mutta modernit työkalut ovat saatavilla, hän jatkaa.

Esillä eteläpohjalaisia menestystarinoita

Maaseutuparlamentissa keskitytään tulevaisuuteen. Vuonna 2021 sen läpileikkaavia teemoja ovat nuoret ja kestävä kehitys. Parlamentin ohjelman kolme polkua ovat: 1. Ajassa uudistuva, älykäs maaseutu. 2. Hyvä elämä ja älykäs sopeutuminen sekä 3. Reilu siirtyminen ja hiiliviisas maaseutu.

Kurikasta löytyy lukuisia hyviä esimerkkejä näistä teemoista.

– Olemme ylpeitä maataloustuottajistamme, yrittäjistämme ja heidän valtavasta tulevaisuudenuskostaan. He investoivat ja tekevät kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. Tämä on todella iso asia, sanoo Kurikan kaupunginjohtaja Anna-Kaisa Pusa.

Etelä-Pohjanmaa on yrittäjyysmaakunta, jonka yhtenä vahvana teemana on ruoan tuottaminen.

– Me pohjalaisethan olemme valtavan työorientoituneita, ja se näkyy kyllä täällä Kurikassa. Tulevaisuus tehdään itse, hän lisää.

Tulemme esittelemään Maaseutuparlamentin sivuilla tarkemmin hienoja tarinoita kolmen teemapolkumme aiheista.